Politika kvality

 

 

 • Naše společnost se bude nadále orientovat na zákazníky specializovaných oborů a na každý obor bude v naší společnosti odborný garant.

 • Obchodní oddělení bude nadále dbát o aktivní péči o zákazníka monitorováním jejich spokojenosti a současných i budoucích potřeb.

 • Vedení společnosti vytváří a udržuje interní prostředí, v němž se zaměstnanci mohou plně zapojit při dosahování cílů organizace.

 • Zaměstnanci na všech úrovních plně využívají své schopnosti ve prospěch společnosti a své odborné vzdělání neustále prohlubují.

 • Činnosti a související zdroje jsou řízeny procesním způsobem, tím se zkvalitňuje proces poskytování služeb.

 • Vedení společnosti se bude zasazovat o neustálé zlepšování systému managementu kvality, který je zaveden a neustále rozvíjen.

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Dne 1.10.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti Bioinova, a.s. dle norem ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016. Certifikaci provedla společnost United Registrar of…

Dne 30.04.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system, s.r.o. dle normy ISO 14001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…

Dne 26.2.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti ASTRA TRANS s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s…