www.ideal-as.cz
Home Profil firmy Nabídka služeb Jak pracujeme Aktuality Reference Nabídka práce Napište nám Kontakty           

Dotační poradenství

Společnost Ideal Mělník a.s. nabízí svým zákazníkům poskytování dotačního poradenství. Náš tým odborných konzultantů je schopen Vám, na základě Vašeho požadavku, poskytnout odbornou radu, která dotace či grant by pro Vás, nebo Vaši firmu, byla tou nejvhodnější.

Svým klientům nabízíme služby od poskytování poradenství až po samotné zpracování dané dotační žádosti o finanční podporu. V případě úspěchu Vám také můžeme nabídnout vedení celého projektu společně s Vámi. Náš tým specialistů je tu pro Vás.


Přehled aktuálních dotačních příležitostí:

 1. Spolupráce - Technologické platformy
  • Příjemce podpory:
   • účelové zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.
  • Na co lze získat podporu:
   • podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
   • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight).
   • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti.
   • koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
 2. Úspory energie v SZT
  • Příjemce podpory:
   • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Na co lze získat podporu:
   • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
   • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
   • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
   • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
 3. Aplikace
  • Příjemce podpory:
   • podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.
  • Na co lze získat podporu:
   • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
 4. Inovační vouchery
  • Příjemce podpory:
   • malé a střední podniky.
  • Na co lze získat podporu:
   • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Ideal Mělník a.s., Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, Tel: 315 626 513, Fax: 315 626 522, IČ: 25080725, DIČ: CZ25080725