GDPR

Evropská směrnice o ochraně osobních údajů, nebo-li tolikrát zmiňované GDPR, již vstoupilo v platnost a více či méně se dotklo každé společnosti. Víte, co vlastně GDPR je a jste na něj připraveni?

General Data Protection Regulation, tedy obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, má za cíl hlavně zvýšení ochrany osobních údajů občanů. Toto nařízení  platí v rámci celé Evropské Unie od 25. května 2018. GDPR podle Úřadu pro ochranu osobních údajů “…rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování)”. Je pravdou, že GDPR sebou přináší celou řadu novinek, které je nutné při zpracování osobních údajů dodržovat. Na druhou stranu ale věříme, že při správném uchopení problematiky se rozhodně není čeho obávat!


Jak můžeme pomoci

V rámci našich služeb nabízíme i poradenství právě pro nakládání s osobními daty, kde vycházíme z našich dlouholetých zkušeností s implementací ISO norem pro management kvality, enviromentální management, zabezpečení informačních systémů a dalšího technickoorganizačního poradenství. To vše tak, abychom Vaší organizaci na GDPR připravili co možná nejjednodušeji!

Naším cílem je seznámit Vás s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zmapovat jednotlivé procesy probíhající ve Vaší organizaci ve vztahu k nakládání s osobními údaji a následně vypracovat ve spolupráci s Vašimi zástupci analýzu připravenosti a návrh technicko-organizačních opatření. Při plánování technicko-organizačních opatření dodržujeme mezinárodní standardy dané Project Management Institutem. Snažíme se eliminovat nadměrné zatížení Vašich pracovníků, přesto je nezbytná úzká součinnost s vybranými zástupci Vaší organizace z řad technické podpory, oblasti personální, manažerské, případně dalšími dle rozsahu poskytovaných služeb. Rozsáhlé zkušenosti a profesionalita našich konzultantů zaručují vypracování podrobné analýzy s příslušnými návrhy opatření, které jsou podloženy zkušenostmi z jednotlivých oblastí systémů řízení.

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

  • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
  • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
  • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
  • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
  • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
  • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
  • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Dne 1.10.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti Bioinova, a.s. dle norem ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016. Certifikaci provedla společnost United Registrar of…

Dne 30.04.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system, s.r.o. dle normy ISO 14001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…

Dne 26.2.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti ASTRA TRANS s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s…