Normy ISO

Co jsou ISO normy?

Normy ISO jsou mezinárodní standardy, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (v anglickém originálu International Organization for Standardization), odtud zkratka ISO. Jedná se o organizaci koordinující normalizační technické činnosti v mezinárodním měřítku k usnadnění spolupráce v oblasti vědy, techniky a hospodářství. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), se sídlem v Ženevě, byla založena v roce 1946. Tehdejší ČSR byla jedním ze zakládajících členů.

Tvorbou mezinárodních standardů jsou pověřeny technické komise pro jednotlivé oblasti působnosti. O návrzích jednotlivých standardů vždy hlasují členové Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Schválený standard nese označení „ISO“.

Z mezinárodních standardů vycházejí normy evropské označené „EN“.

Následně pak standardy mohou přejímat jednotlivé státy. Po překladu do národního jazyka získá standard označení „ČSN“. Národním zástupcem Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) pro Českou republiku je Český normalizační institut.

Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (např. kvality, bezpečnosti, environmentálním řízením atd.). Jednotlivé normy jsou koncipovány tak, aby byly použitelné pro organizace všech typů a velikostí a navazují svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9000 tak, aby bylo možno vytvořit efektivně fungující, integrovaný systém řízení organizace.

 

Nabízíme implementaci a udržování systémů řízení dle norem: 

 
ISO 9001 Systém managementu kvality - Požadavky
... více informací

 

ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality
...více informací

 

ISO 14001 Systémy environmentálního managementu
...více informací

 

ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací
...více informací

 

ISO 45001 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
...více informací

 

ISO 15189 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost
...více informací

 

ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
...více informací

 

 

 

 

 

 

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

  • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
  • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
  • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
  • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
  • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
  • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
  • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Dne 1.10.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti Bioinova, a.s. dle norem ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016. Certifikaci provedla společnost United Registrar of…

Dne 30.04.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system, s.r.o. dle normy ISO 14001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…

Dne 26.2.2021 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti ASTRA TRANS s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s…