www.ideal-as.cz
Home Profil firmy Nabídka služeb Jak pracujeme Aktuality Reference Nabídka práce Napište nám Kontakty           


Normy ISO
Nabídka školení
Výběrová řízení
Dotační poradenství
GDPR


GDPR

Květen 2018, tedy doba, kdy vstoupí v platnost evropská směrnice o ochraně osobních údajů, nebo-li tolikrát zmiňované GDPR, se nezadržitelně blíží a více či méně se dotkne každé společnosti. Víte, co vlastně GDPR je a jste na něj připraveni?

General Data Protection Regulation, tedy obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, má za cíl hlavně zvýšení ochrany osobních údajů občanů. Toto nařízení začne platit v rámci celé Evropské Unie k 25. květnu 2018. GDPR podle Úřadu pro ochranu osobních údajů “…rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování)”. Je pravdou, že GDPR sebou přináší celou řadu novinek, které bude při zpracování osobních údajů dodržovat. Na druhou stranu ale věříme, že při správném uchopení problematiky se rozhodně není čeho obávat!


Jak mužeme pomoci

V rámci našich služeb nabízíme i poradenství právě pro nakládání s osobními daty, kde vycházíme z našich dlouholetých zkušeností s implementací ISO norem pro management kvality, enviromentální management, zabezpečení informačních systémů a dalšího technickoorganizačního poradenství. To vše tak, abychom Vaší organizaci na GDPR připravili co možná nejjednodušeji!

Naším cílem je seznámit Vás s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zmapovat jednotlivé procesy probíhající ve Vaší organizaci ve vztahu k nakládání s osobními údaji a následně vypracovat ve spolupráci s Vašimi zástupci analýzu připravenosti a návrh technicko-organizačních opatření. Při plánování technicko-organizačních opatření dodržujeme mezinárodní standardy dané Project Management Institutem. Snažíme se eliminovat nadměrné zatížení Vašich pracovníků, přesto je nezbytná úzká součinnost s vybranými zástupci Vaší organizace z řad technické podpory, oblasti personální, manažerské, případně dalšími dle rozsahu poskytovaných služeb. Rozsáhlé zkušenosti a profesionalita našich konzultantů zaručují vypracování podrobné analýzy s příslušnými návrhy opatření, které jsou podloženy zkušenostmi z jednotlivých oblastí systémů řízení.Ideal Mělník a.s., Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, Tel: 315 626 513, Fax: 315 626 522, IČ: 25080725, DIČ: CZ25080725