Interní auditor ISO/IEC 27001:2013

Osnova školení

Délka školení: 2 dny

Cena: 4 600,-Kč

 

Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora a manažera bezpečnosti informací, kteří jsou začátečníci v auditování. Základem je výklad požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky z pohledu interního auditora. Vlastní postup auditování obsahuje také doporučení normy ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu a její provázanost do provozu organizace.

Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe.

 

Program školení:

1. den

 • Systémy managementu bezpečnosti informací - základní přehled pro auditora
 • Požadavky normy ISO/IEC 27001:2013 a souvisejících norem řady ISO/IEC 27000

2. den

 • Terminologie z oblasti auditování
 • Sestavení programu auditů
 • ISO 19011 - Směrnice pro auditování
 • Proces auditu krok za krokem
 • Praktický nácvik auditování
 • Řízení neshod z auditu, nápravná a preventivní opatření
 • Záznamy z auditování - protokol auditu a záznam o neshodě
 • Hodnocení auditorů

 

Školení je zakončeno závěrečným testem.

Po absolvování kurzu účastník obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i profesních úspěchů. Tým Ideal Mělník a.s.

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, kter…

Dne 15. 8. 2019 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti HMR system s.r.o. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost United Registrar of Systems Czech, s…