Výběrová řízení

jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení

Společnost Ideal Mělník nabízí vedení zadávacího řízení (včetně vypracování zadávací dokumentace), organizaci výběrového řízení zahrnující ustanovení hodnotící komise, posouzení a hodnocení nabídek, ukončení výběrového řízení spojené s vyhlášením vítěze. Jako metodiku používáme Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Při zpracování výběrového řízení pro komerční subjekt není nutné požadavky tohoto zákona dodržet a podoba výběrového řízení vzniká na základě požadavků zadavatele.

Ideal Mělník může pomoci společnostem i při zpracování nabídek a jejich podání do vyhlášeného výběrového řízení. V takovém případě dohlížíme na splnění všech podmínek stanovených zadávací dokumentací, konzultujeme samotný obsah nabídky a obecně jsme schopni poradit s formální částí nabídky, kde se nejvíce chybuje.

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

  • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
  • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
  • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
  • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
  • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
  • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
  • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Jako již každoročně jsme i letos vyrazili, společně s rodinnými příslušníky, na firemní vodácký víkend na Vltavě. Počasí nám v…

Dne 27. 9. 2018 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti Zentity a.s. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)

Rozšířili jsme nabídku našich služeb o poskytování poradenství v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů v n…