Balanční test

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) pravidelně provádí monitoring uplatňování GDPR prostřednictvím kontrol, které provádí dle nastaveného plánu a dále jako reakci na podané podněty související s porušováním GDPR.

Ze zveřejněného přehledu uskutečněných kontrol v první polovině r. 2019 vyplývá, že se ÚOOÚ zaměřil také na kontrolu vypracování balančního testu, a také, zda byly přijaty dostatečné technicko-organizační opatření při zpracování osobních údajů.

Balančním testem se rozumí „posouzení“ zda zájmy „správce“ nemají přednost před zájmy „subjektu údajů“ a to pro každé zpracování osobních údajů, které správce hodlá vykonávat na základě právního důvodu oprávněného zájmu. Toto posouzení musí být vyhotovené před započetím zpracování osobních údajů a je nutné ho pečlivě uchovávat pro případnou kontrolu ÚOOÚ.

Zpracování balančního testu přináší vysoké záruky bezpečnosti nakládání s osobními údaji. Na základě vyhodnocení takového testu může také správce dospět k závěru, zda vůbec smí osobní údaje na základě oprávněného zájmu zpracovávat.

Český úřad pro ochranu osobních údajů dosud udělil pokuty ve stovkách tisíc korun. Evropská komise pro ochranu osobních údajů (CNIL) tak shovívavá není. Prozatím nejvyšší sankce v oblasti nedostatečného zabezpečení osobních údajů byly uděleny britské společnosti Marriott International a British Airways. Dohromady se jedná o bezmála 400 milionů Euro.

V rámci našich služeb nabízíme zpracování balančního testu, pomůžeme vám s kontrolou v souladu s GDPR, včetně přípravy potřebných dokumentů a implementace. Zmapujeme pro vás jednotlivé procesy probíhající ve vaší společnosti a vypracujeme analýzu připravenosti a návrhu dalšího technicko-organizačního opatření.

Náš tým vysoce kvalifikovaných specialistů nabízí jednoduchá řešení a odborné poradenství, proto nás neváhejte kontaktovat na: info@ideal-as.cz, případně pomocí kontaktního formuláře v sekci "kontakty".

 

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

  • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
  • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
  • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
  • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
  • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
  • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
  • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme: